ความเป็นมา


สุราษฎร์ธานี หนึ่งในจังหวัดฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมสภาพภูมิประเทศอันหลาก

หลายทั้งพื้นที่แบบภูเขา และที่ราบชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย ประกอบกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพียบพร้อมในทุกรูปแบบและสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกท่าน  ไม่ว่าคุณจะชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย หรือนอนพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดที่สวยงาม สถานที่แห่งความสุขเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่ใด

และเพื่อเป็นการเพิ่มความสนุกสนานและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวอันมากมายในจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดกิจกรรม Gulf of Thailand Surat Marathon 2016 เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การวิ่งแบบใหม่ บนเส้นทางแห่งความสุข ณ จังหวัดที่เป็นที่สุดแห่งประสบการณ์การการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราชและพัทลุง รวมทั้งขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวและภาคการท่องเที่ยว สู่ความยั่งยืน